perun pro

domov domov
e-mail email

Smsar

SMSar

TaskScheduler

TaskScheduler

SMSar

SMSar je praktična rešitev, ki v navezi z operaterjem mobilne telefonije, družbo Mobitel, omogoča hkratno obveščanje velikega števila ljudi preko SMS sporočil. Možna je tudi imprementacija v že obstoječe rešitve ali pa prilagoditev posebnih zahtevam.
Delovno okolje: Microsoft Windows

Za uporabo programa je potreben poseben certifikat, ki ga dobite ob podpisu pogodbe z družbo Mobitel.

«  Nazaj na produkte